SVIMMEL ELLER USTØ?

Hos oss får du hjelp

Etter hodepine er svimmelhet den mest hyppige nevrologiske lidelsen på verdensbasis. Man kan oppleve at kroppen, eller omgivelsene beveger seg når de egentlig står stille. Dette kalles vertigo i medisinsk fagspråk.

 Ikke vent med undersøkelse

Pasienter med nyoppstått akutt vertigo (svimmelhet) bør undersøkes snarest. Det er flere gode grunner til dette. For det første, det er viktig å oppdage alvorlig sykdom som trenger øyeblikkelig hjelp. For det andre, det er betydelig lettere å stille rett diagnose i en akutt- fase enn i ettertid. Når dette er sagt, de fleste akutte former for svimmelhet er helt ufarlig og kan behandles med enkle øvelser.

Vår kiropraktor forklarer mekanismen bak svimmelhet

Hjernen er avhengig av sanseinformasjon fra syn, hørsel, indre øre (balanse organet) samt kroppens sensoriske følere i hud, hår, musklatur og sener. Svimmelhet kan oppstå når ett av disse sanseapparatene gir fra seg for mye eller for lite informasjon.

Hva kan du forvente på en svimmelhets konsultasjon?

En grundig undersøkelse og sykehistorie er nødvendig ved svimmelhet. Det er også svært viktig at man blir undersøkt av kompetent helsepersonell, ønskelig med interesse felt innen vestibulær rehabilitering og diagnostikk. Vi har kiropraktorer med lang videreutdannelse og erfaring innen svimmelhet og vestibulær rehabilitering. Kiropraktoren er primærkontakt i det norske helsevesenet og har derfor myndighet til å henvise videre til bilde-diagnostikk eller spesialist om nødvendig.

Hos oss er du i trygge hender.

Krystallsyke

Krystallsyken er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Det er anslått rundt 75 000 nordmenn rammes av krystallsyke i løpet av et år. Sykdommen er vanligere hos eldre og kvinner, men kan forekomme i alle aldre og begge kjønn. Fall og vridninger på hodet og nakke kan utløse krystallsyke.

Hva er krystallsyke?
Krystallsyken, som også blir kalt BPPV (benign paroksysmal posisjonsvertigo) er korte og kraftige anfall av svimmelhet som forekommer som oftest i forbindelse ved at vedkommende legger seg ned, setter seg opp ellers snur seg i sengen. Anfallene er korte, som oftest fra 10-20 sekunder, hvor kvalme og oppkast kan forkomme samt nystagmus som er ufrivillige raske øyebevegelser. Symptomene er som oftest utløst av en endring av posisjon av hodet med hensyn til tyngdekraften. Veldig ofte er man mindre svimmel i stående posisjon og når man går rundt.

I vårt indre øret i balanseorganet sitter labyrinten, og inne i labyrinten ligger sanseorganer som inneholder små kalsiumkarbonatkrystaller som heter otolitter som i normale tilfeller sitter fast i en membran. Ved krystallsyke løsner disse otolittene og beveger seg i labyrinten som vil påvirke balanseorganet i forbindelse med hodebevegelser. Symptomene blir som oftest forverret når otolittene havner en del av labyrinten som kalles buegangene.

Hva kan våre kiropraktorer gjøre for krystallsyke?
Våre kiropraktorer ved Eureka sandvika vil gjøre en grundig sykdomshistorie og undersøkelse av hele nervesystemet inkludert nakke og rygg for å utelukke andre mulige årsaker for svimmelhet. Nedsatt bevegelse i nakke, brystrygg og kjeve kan være direkte årsaker til svimmelhet som bør undersøkes hos en av våre kiropraktorer.

Hvis det er en mistanke om krystallsyke vil våre kiropraktorer bekrefte diagnosen ved å gjøre en Dix-Hallpike test. Testen går ut på at kiropraktoren legger pasienten ned på ryggen, bøye hodet bakover og rotere hodet 45 grader mot en side og holde posisjonen i 30 sekunder. Testen blir repetert på samme måte til andre siden. Hvis denne testen utløser symptomene til en av sidene er testen positiv. Som oftest vil symptomene være mest påfallende de første 10-20 sekundene og så roe seg ned mot slutten av testen.

Slik foregår ofte behandling
Behandlingen for krystallsyke består i at kiropraktoren utfører en behandling som heter Epleys manøver. Etter at kiropraktoren har funnet hvilken side otolittene beveger seg ved hjelp av Dix-Hallpike testen, gjør kiropraktoren testen på ny, venter i 30 sekunder til symptomene roer seg ned. Deretter vrir kiropraktoren pasientens hode 90 grader mot den friske siden men en rolig kontrollert bevegelse, for så å vri hode ytterligere 90 grader mot den friske siden. Ved de siste 90 gradene vil kiropraktoren forklare pasienten at man må rotere hele kroppen over på den friske siden, for så å sette seg rolig opp.

Behandlingen er som oftest svært effektiv og pasienter blir ofte symptomfrie etter få behandlinger.

Etter behandlingen vil våre kiropraktorer anbefale at du ikke kjører selv hjem, unngå raske bevegelse med nakken og sove oppreist med overkroppen i 45 grader hevet enten i en stol eller bygge opp med puter i sengen i de kommende 48 timer.

Tinnitus (øresus)

Tinnitus er den medisinske betegnelse for øresus, som er et nevrologisk fenomen knyttet til høresansen. Rammede oppfatter symptomet som en suselyd, uten at det foreligger noen ekstern lydkilde. Denne lyden er av forskjellig karakter og intensitet, avhengig av årsak. Forskning har vist at så mange som 17 . Tinnitus kan forekomme periodevis eller kronisk. De fleste som er rammet av kronisk tinnitus lider også ofte av søvnmangel. Dette kan påvirke hverdagen i form av tretthet og konsentrasjonsproblemer – noe som igjen kan forsterke øresuset.

Vår kiropraktor forklarer vanlige årsaker til tinnitus:
Muskelspasmer i øret
Skader i indre ørekanal, ofte på hårcellene
Forkalkninger i ørekanal (tett øregang)
Infeksjon i øret
Underliggende psykologiske årsaker som angst og depresjon

Hvordan kan behandling hos kiropraktor redusere øresus?
Ved tinnitus søker de fleste øre-nese-hals-spesialist. Hvis det her ikke oppdages noen kjent årsak til symptomet, eksempelvis kalsiumkarbonatkrystaller i ørekanalen som er forbundet med krystallsyke, er det mange som velger å prøve konservativ behandling hos kiropraktor. Det finnes dessverre få og svake studier på effekten av manuell behandling for tinnitus, dette inkluderer dessverre også kiropraktikk. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si at denne type behandling fungerer slik vi kan med rygg-, nakke– og hodepinelidelser. Men det er likevel flere hypoteser på hvorfor behandling hos kiropraktor kan hjelpe mot øresus. En av dem er forstyrrelser i nerveimpulser fra nakke til ørekanalen, som gir muskelspasmer i øret. Ved å utføre spesifikke blant annet ledd-korreksjoner i ryggsøylen vil kiropraktorbehandling hjelpe hjernen til å kommunisere optimalt med kroppen igjen, i noen få tilfeller har man sett at behandling i kjeveleddet har gitt resultater. Optimal kommunikasjon mellom hjerne, nervesystem og kropp er svært viktig for at kroppen skal fungere!

Hvordan behandler vår kiropraktor tinnitus?
Behandling hos kiropraktor søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. Kiropraktor behandlingen vil hovedsaklig fokuseres på nakke, da forskningshypoteser har antydet en sammenheng mellom nakke og øresus. Da kroppen er svært sammensatt er det likevel nødvendig å se funksjon i nakke i sammenheng med andre områder. Derfor kan det også være nødvendig å behandle andre områder enn nakke for å oppnå resultat, her vil kiropraktoren bruke sin kliniske erfaring i valg av behandling. Vår kiropraktor vil i første omgang undersøke for å utelukke alvorlige årsaker. Finner man grunn til å behandle, vil det gjennomføres en konservativ behandlingsserie. Oppnår man derimot ikke resultater etter kort tid kan man utelukke denne form for behandling. Vår kiropraktor vil da eventuelt henvise til annen behandlingsform som fysioterapi, akupunktur eller massasje, eller til spesialisthelsetjenesten for videre utredning hvis dette ikke allerede er forsøkt. I tillegg er det en fordel å fjerne ørevoks og eventuelle andre kilder til irritasjon i øret.

Kiropraktorene ved Eureka Sandvika har erfaring med behandling av tinnitus og liknende hodeplager og vil undersøke og behandle skånsomt og effektiv. I tilfeller hvor det er nødvendig, vil våre kiropraktorer rådføre seg med øre-nese-hals spesialister.

Referanser:
Kessinger RC, Boneva DV, Vertigo, tinnitus, and hearing loss in the geriatric patient. J Manipulative Physiol Ther. 2000 Jun;23(5):352-62.
Norsk Tinnitus Informasjon, https://www.hostad.net/tinnitus/

Cervikogen svimmelhet

Cervikogen svimmelhet eller nakkeindusert svimmelhet er som navnet tilsier svimmelhet som har sitt utspring fra nakken. Nakken er et svært finjustert område av kroppen. Det er mange muskler, nerver og ledd som har en automatisert funksjon og som også deltar i andre funksjoner/sanser i kroppen. Musklene i nakkerosetten har for eksempel en 100 ganger større tetthet av muskel spindel celler (celler som registrerer endring i lengden av musklene) enn i fingrene. Denne kompliserte og perfeksjonerte funksjonen gjør at vi kan holde blikket stabilt selv om kroppen er i bevegelse.

Hvordan oppstår cervikogen svimmelhet
Etter langvarige nakkeplager, symptomatiske eller ikke, kan kroppen få feil signaler fra disse strukturene. Som regel skjer dette etter en lengre tid med kompensasjoner der blant annet de øvre nakkemusklene har vært knytt og anspent over tid. Det vil i tillegg også ofte være restriksjoner i leddene i disse områdene. Vanlige årsaker til dette er ofte dårlig kroppsholdning, ensidig statisk arbeidsbelastning eller tidligere traumer og skader mot nakken som ikke har blitt behandlet.

Hvorfor blir jeg svimmel
Balanse er en sans som er en sum fra flere systemer: eksempelvis balanseorganer i øret og leddsans. Synet er også med på å hjelpe oss å holde balansen. Mennesker søker ubevisst etter horisontale linjer som kan være med på å fortelle oss om posisjonering av hodet. Øynene er i tett samarbeid med nakkemusklene og klarer dermed å gi presis tilbakemelding om hvor horisonten er i forhold til kroppen. Dersom musklene i nakken har vært anspent over tid kan disse gi misvisende informasjon angående hodets posisjon og bevegelse og dermed får man inntrykket av svimmelhet, typisk vil dette være en svimmelhet som beskrives som sjøgang eller nautisk svimmelhet. Symptomene vil ofte kunne sees i sammenheng med hvor sliten man blir i nakken. Ofte er man ganske bra på morgenen, men desto lengre man er oppreist og må holde hodet oppe desto tydeligere blir symptomene. Man vil også merke at statisk belastning (spesielt i uheldige stillinger) fører til forverring av symptomene.
Det er ikke uvanlig å få andre symptomer i mer eller mindre grad i forbindelse med nakkeindusert svimmelhet, vanligst er tinnitus eller øresus, hodepiner og kvalme.

Behandling
Cervikogen svimmelhet er en tilstand som absolutt kan behandles, og de fleste blir helt restituert. Den største utfordringen man møter med denne typen plager, er at dette er symptomer som kommer av langvarige plager og feilfunksjoner i nakken, symptomatisk eller ikke. I og med at plagene må ha vært der lenge for at man skal begynne å få misvisende informasjon fra nakken er dette en tilstand som ikke nødvendigvis er så komplisert, men det vil ta tid før man kan få en tilnærmet normal funksjon i nakken og ikke minst få trent opp musklene i nakken igjen slik at man kan holde hodet oppe uten at det føles tungt eller gi svimmelheten tilbake.

Kontaktinformasjon

Rådmann Halmrasts vei 4, 1337 Sandvika
67 55 00 90
Send oss en mail0

Åpningstider

Man og ons: 08.00 – 16.00
Tir og tors: 08.00 – 18.00
Fredag: 08.00 – 13.00

Viktig info

Endring og avbestilling av timer skje 24 timer før via telefon til klinikken. Benytt derfor ikke kontaktskjemaet til dette! Ikke møtte timer blir fakturert.
Velkommen til oss i gågaten i Sandvika, i Ringigården! Inngang fra Kinoveien