Fysioterapeut

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning / autorisasjon.

Kort om fysioterapi

Fysioterapi hos oss er uten drifttilskudd, dvs at pasient/arbeidsgiver/forsikring betaler hele behandlingskostnaden. Pris er ikke av betydelig karakter høyere enn hos behandler med tilskudd, men vi kan ikke tilby gratis behandling til pasienter som har krav på dette gjennom Rikstrygdeverket eller behandle innunder Frikort II ordning ved HELFO.

Vi kan tilby drop-in timer, kort/ingen venteliste, et oppdatert faglig tilbud, 1:1 oppfølging og god kommunikasjon med fastlege og andre behandlere pasienten bruker. Vår fysioterapeut, Vilde Tjønn, er hyppig på kurs og er ajour på det som rører seg innen fagfeltet. Vi er stolt av å kunne tilby våre pasienter oppfølging med trykkbølgebehandling og Redcord utover det vanlige fysioterapi tilbudet.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap.

Denne forståelsen sammen med praktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

Hva skjer hos fysioterapeuten?

Fysioterapeuten behandler individuelt og gruppevis. Forskjellige behandlingskonsepter, metoder, teknikker, grep, samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og muntlige tilbakemeldinger i prosessen. Både undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling dokumenteres i journaler og rapporter.

Kontaktinformasjon

Rådmann Halmrasts vei 4, 1337 Sandvika
67 55 00 90
Send oss en mail0

Åpningstider

Man og ons: 08.00 – 16.00
Tir og tors: 08.00 – 18.00
Fredag: 08.00 – 13.00

Viktig info

Endring og avbestilling av timer skje 24 timer før via telefon til klinikken. Benytt derfor ikke kontaktskjemaet til dette! Ikke møtte timer blir fakturert.
Velkommen til oss i gågaten i Sandvika, i Ringigården! Inngang fra Kinoveien